Tuesday, July 28, 2009

parang cellphone lang...

Jercyl: ...is watching a news segment about prepaid electricity. Parang cellphone lang ah...

Dennis: astig yan! pag naubusan ka ng kuryente, baka pwedeng magpasa-volt sa mga friends mo. :p

No comments: