Monday, February 25, 2008

While on the Lei Tai

Coach Mark to Bibo: Tayo ka lang, kahit pagod na pagod ka na, pilitin mong tumayo. Huwag mong ipapakitang pagod ka na. Isipin mo palagi, sarili mo ang kalaban mo dito. Sarili mo lang.

No comments: